Українська асоціація репродуктивної медицини
Буковель, 2019 р.
40 років ДРТ
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.

Правління УАРМ розглянуло запит щодо надання роз’яснень стосовно можливості вивозу за межі України кріоконсервованих та свіжих донорських гамет та ембріонів людини.


Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері допоміжних репродуктивних технологій в Україні повинні керуватись положеннями Конституції України, ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» №2801-XII від 19.11.1992 р., Цивільним Кодексом України, Наказом МОЗ «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 р. №787 Зареєстрований в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 р. за №1697/24229 (надалі Порядок).
Відповідно до п.5.1 Порядку донори за письмово оформленою добровільною згодою надають свої статеві клітини-гамети (сперму, ооцити) або ембріони для використання в інших осіб при лікуванні безпліддя. З метою застосування процедур такого лікування заклади охорони здоров’я, що здійснюють діяльність у сфері допоміжних репродуктивних технологій в Україні, забезпечують зберігання гамет та ембріонів. Порядком врегульована можливість передачі кріоконсервованих ембріонів/ооцитів/сперми з одного закладу охорони здоров’я до іншого, де може виникнути потреба у застосуванні вказаного донорського біоматеріалу для лікування безпліддя у інших осіб (не донорів). При цьому, визначено також порядок транспортування кріоконсервованих ембріонів/ооцитів/сперми/тканини яєчника/яєчка або його придатка в межах України та поза її межами. Таким чином, затверджений Міністерством охорони здоров’я Порядок направлений на забезпечення права громадян на застосування допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя, визначення показань для застосування таких технологій, критеріїв та стандартів цих методик, контролювання якості медичної допомоги, визначення матеріально-технічної бази, устаткування, професійної підготовки персоналу та інших вимог до закладів охорони здоров’я, що здійснюють діяльність у сфері допоміжних репродуктивних технологій в Україні.
Умови договорів, на яких заклад охорони здоров’я, який діє в сфері лікування безпліддя із застосуванням методик допоміжних репродуктивних технологій, може отримувати біоматеріал для лікування безпліддя інших осіб від донорів та передавати кріоконсервовані ембріони/ооцити/сперму іншому закладу охорони здоров’я в межах України та поза її межами, про що йдеться у запиті, визначаються цивільним та господарським законодавством України, зокрема Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Законом України «Про зовнішньоекономічну діяльність», іншими законодавчими та нормативними актами. При цьому, сторони діють на засадах свободи договору і підприємницької діяльності, яка не заборонена законом. Відповідно до статті 627 Цивільного кодексу вони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

Корисні посилання

Спонсори конференцій УАРМ

Інформаційні партнери

Контакти

Українська асоціація репродуктивної медицини

м. Київ. Андріївський узвіз, 28а, к. 204

тел./факс: +38 (044) 465-10-46

 

Адреса для листування:

58022, м. Чернівці, вул. Трепка, 1-А

тел./факс: +38 (0372) 58-55-11

Моб.тел.: +38 (066) 630-40-50,

+38 (096) 404-04-05

 

Президент - Юзько Олександр Михайлович

Cекретар - Оніщук Оксана Дмитріївна

Сіліна Наталія Анатоліївна

E-mail: uarm.kiev@gmail.com 

Моб. тел.: +38 (095) 853-81-35

© УАРМ, 2014  Усі права захищені