Українська асоціація репродуктивної медицини
Буковель, 2019 р.
40 років ДРТ
40 років ДРТ
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.

У практичній діяльності доволі часто виникає питання, коли до медичної установи звертаються особи, що не знаходяться в зареєстрованому шлюбі і не є чоловіком та дружиною в розумінні чинного законодавства, однак перебувають у фактичних шлюбних відносинах (цивільний шлюб).

 

Просимо роз'яснити Вашу точку зору з наступних питань:
Чи повинна медична установа в такому випадку вимагати від пацієнтів підтвердження офіційно зареєстрованого шлюбу (свідоцтво про шлюб)?
Чи буде вважатися порушенням Порядку проведення лікування із застосуванням допоміжних репродуктивних технологій без надання свідоцтва про шлюб?
Чи в даному випадку такий чоловік буде вважатись донором із необхідністю дотримання усіх вимог, що встановлені Порядком для донорів?

 

Відповідь юриста:

Суб’єкти господарювання, що здійснюють діяльність у сфері допоміжних репродуктивних технологій в Україні повинні керуватись положеннями Конституції України, Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801-XII від 19.11.1992 р., Цивільним Кодексом України, Наказом МОЗ «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013 р. N 787, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 02 жовтня 2013 р. за N 1697/24229.
Статті 24, 27, 49 Конституції України гарантують громадянам рівні конституційні права і свободи, у тому числі на охорону здоров’я і медичну допомогу, відсутність будь-яких привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування.
Відповідно до частини 7 статті 281 Цивільного кодексу повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством.
Порядок та умови проведення лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій визначені наказом МОЗ «Про затвердження Порядку застосування допоміжних репродуктивних технологій в Україні» від 09.09.2013р. N 787. Показання для проведення ЗІВ викладені в пункті 3.1 Порядку, показання для проведення ВМІ викладені в пункті 4.8, 4.9 Порядку. Серед умов проведення зазначених процедур знаходження жінки в шлюбі Порядком не зазначається.
Проте, необхідно звернути увагу на вимоги статті 48 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" № 2801-XII від 19.11.1992 р., відповідно до якої застосування штучного запліднення та імплантації ембріона здійснюється згідно з умовами та порядком, встановленими центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, за медичними показаннями повнолітньої жінки, з якою проводиться така дія, за умови наявності письмової згоди подружжя, забезпечення анонімності донора та збереження лікарської таємниці.
Як вбачається з тексту зазначеної статті, однією з умов застосування штучного запліднення до повнолітньої жінки є наявність письмової згоди подружжя. Відповідно до ст.ст.21, 36 Сімейного кодексу України шлюб є підставою для виникнення прав та обов'язків подружжя. Шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов'язків подружжя. Релігійний обряд шлюбу не є підставою для виникнення у жінки та чоловіка прав та обов'язків подружжя.
УАРМ не наділена правом офіційного тлумачення викладених правових норм чи давати роз’яснення з правозастосування і наводить їх з метою інформування. Щодо поставлених питань асоціація поділяє наступну позицію деяких провідних закладів охорони здоров’я, які забезпечують застосування методик допоміжних репродуктивних технологій в Україні.
З метою встановлення необхідності отримання письмової згоди подружжя при застосуванні процедури ЗІВ та ВМІ відповідно до статті 48 Закону України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" використовуються відомості, що містяться в заяві пацієнта/пацієнтів щодо застосування допоміжних репродуктивних технологій (Додаток № 2 до Порядку), підписаної чоловіком і жінкою. На підтвердження цих відомостей від пацієнтів заклад охорони здоров’я отримує копії свідоцтва про шлюб, паспортів та, у разі необхідності, і інших документів. У випадку, коли на підставі відмітки РАГСУ в паспортах можна встановити знаходження пацієнтів в шлюбі копія свідоцтва про шлюб може не надаватися.
Вважаємо, що при наявності медичних показань до проведення ЗІВ та ВМІ з застосуванням донорської сперми відмова одинокій жінці у проведенні зазначеного лікування з посиланням на відсутність оформленого шлюбу призводить до порушення рівності її конституційних прав, у тому числі права на медичну допомогу. У разі, коли з наданих документів буде встановлено, що жінка не знаходиться в шлюбі, письмова згода подружжя та копія свідоцтва про шлюб від неї не вимагаються.
В практичній діяльності заклади охорони здоров’я керуються зазначеними вище конституційними принципами і у випадку, коли за медичною допомогою звертаються чоловік та жінка, які спільно проживають без державної реєстрації шлюбу, при наявності медичних показань до проведення ЗІВ та ВМІ. Відповідно до положень Сімейного кодексу України жінка та чоловік у цьому союзі мають статус сім'ї, але не мають статусу подружжя. При цьому, Сімейний кодекс містить норми, які регулюють такі відносини як в майновому відношенні, так і у відношенні визначення походження дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою. Тому, на наш погляд, цілком виправданою є позиція, коли від жінки та чоловіка, які спільно проживають без державної реєстрації шлюбу, не вимагається свідоцтво про реєстрацію шлюбу при проведенні ЗІВ та ВМІ і чоловік не розглядається як донор сперми. Безумовно зазначена позиція може бути застосована лише за умови, що заклад охорони здоров’я пересвідчився, що жінка при цьому не перебуває в зареєстрованому шлюбі з іншим чоловіком.

 

З практики клінік репродукції: окремі клініки, якщо до них звертається пара, просять або свідоцтво про шлюб, або нотаріально завірену заяву, що пара перебуває в цивільному шлюбі.

Корисні посилання

Спонсори конференцій УАРМ

Інформаційні партнери

Контакти

Українська асоціація репродуктивної медицини

м. Київ. Андріївський узвіз, 28а, к. 204

тел./факс: +38 (044) 465-10-46

 

Адреса для листування:

58022, м. Чернівці, вул. Трепка, 1-А

тел./факс: +38 (0372) 58-55-11

Моб.тел.: +38 (066) 630-40-50,

+38 (096) 404-04-05

 

Президент - Юзько Олександр Михайлович

Cекретар - Оніщук Оксана Дмитріївна

Сіліна Наталія Анатоліївна

E-mail: uarm.kiev@gmail.com 

Моб. тел.: +38 (095) 853-81-35

© УАРМ, 2014  Усі права захищені