Українська асоціація репродуктивної медицини
Буковель, 2019 р.
40 років ДРТ
40 років ДРТ
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.
Українська асоціація репродуктивної медицини
Дніпро, 2018 р.

Шановні колеги медики та юристи!   

У Києві 13 жовтня 2016 року відбулась конференція «Особливості правового регулювання репродуктивної медицини та сурогатного материнства. Чи потрібні зміни?», яку провела Асоціація правників України (АПУ) за участі представників Української асоціації репродуктивної медицини (УАРМ). З доповідями виступили проф. Юзько О.М. «Медико-правові аспекти репродуктивного лікування громадян України та іноземців. Законодавче забезпечення реформ репродуктивної медицини» та проф. Феськов О.М. «Нові тенденції репродуктивних технологій для іноземців. Чи відкрите вікно для транскордонного перевезення біологічного матеріалу?». В обговоренні прийняла участь член президії УАРМ, к.мед.н. Стрелко Г.В.

 

Україна – одна з небагатьох країн світу, де використання більшості репродуктивних технологій, зокрема сурогатне материнство та донорство, повністю законне. В цьому плані українські законодавці прогресивніші більшості своїх європейських колег.
У своїх виступах правники та лікарі підкреслили важливість правового регулювання репродуктивної медицини та дотримання законодавчих принципів у роботі закладів охорони здоров’я, які займаються репродукцією людини, незалежно від форм власності. В той же час у всіх доповідях та виступах підкреслено, що незважаючи на чітку регламентацію в законодавчих актах та інших правових документах дій лікарів, закладів охорони здоров’я та юристів продовжується практика порушення юридичних та етичних основ при застосуванні ДРТ. Тобто, законодавче забезпечення роботи репродуктивної медицини задовільне, а виконання – незадовільне. Не прописана юридична, дисциплінарна та інша відповідальність за порушення.
Враховуючи побажання учасників конференції, для обговорення пропонується:
1. Максимально використати в законопроекті про ДРТ положення сімейного та цивільного кодексів, інші законодавчі акти та накази МОЗ України, зокрема, №787.
2. Одночасно з роботою над законопроектом про ДРТ внести зміни в наказ МОЗ №787 та подати його в новій редакції на затвердження.
3. В законопроекті про ДРТ не обмежувати вік пацієнток у програмах ДРТ. З яких міркувань:
 у законодавстві багатьох країн вік у програмах ДРТ не обмежується;
 жінок після 55 років в програмах ДРТ одиниці;
 середня тривалість життя людей до ДРТ збільшується;
 у наказах МОЗ чітко прописані протипоказання до ДРТ по соматичному здоров’ю, і вони, як правило, є у всіх жінок даної вікової групи. Головне, клінікам репродукції їх враховувати;
 щодо віку пацієнток в статтях 6 та 10 законопроекту про ДРТ взяти за основу визначення Цивільного кодексу України (в редакції від 19.10.2016), а саме, п.7 ст. 281: «Повнолітні жінка або чоловік мають право за медичними показаннями на проведення щодо них лікувальних програм допоміжних репродуктивних технологій згідно з порядком та умовами, встановленими законодавством».
4. У законопроекті про ДРТ не обмежувати заклади охорони здоров’я ліцензійними та акредитаційними умовами. Викласти статтю 7 в такій редакції:
«Стаття 7. Заклади охорони здоров’я, що застосовують допоміжні репродуктивні технології
Допоміжні репродуктивні технології застосовуються медичними працівниками в закладах охорони здоров’я будь-якої форми власності, що мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, забезпечені необхідним оснащенням та обладнанням, а також кваліфікованими кадрами медичних працівників з відповідною підготовкою щодо використання допоміжних репродуктивних технологій.
Порядок акредитації закладів охорони здоров’я у сфері допоміжних репродуктивних технологій визначається уповноваженим органом».
5. В той же час розгорнути активну роботу щодо посилення відповідальності закладів охорони здоров’я в сфері ДРТ за недотримання основ законодавства та наказів МОЗ. Наприклад, створити недержавну громадську раду при МОЗ України з представників УАРМ та АПУ, яка буде розглядати випадки порушень законодавчих та нормативних актів у сфері ДРТ і приймати рішення щодо звернення до відповідних державних органів з метою усунення даних порушень.

 

З повагою, О.Юзько

Корисні посилання

Спонсори конференцій УАРМ

Інформаційні партнери

Контакти

Українська асоціація репродуктивної медицини

м. Київ. Андріївський узвіз, 28а, к. 204

тел./факс: +38 (044) 465-10-46

 

Адреса для листування:

58022, м. Чернівці, вул. Трепка, 1-А

тел./факс: +38 (0372) 58-55-11

Моб.тел.: +38 (066) 630-40-50,

+38 (096) 404-04-05

 

Президент - Юзько Олександр Михайлович

Cекретар - Оніщук Оксана Дмитріївна

Сіліна Наталія Анатоліївна

E-mail: uarm.kiev@gmail.com 

Моб. тел.: +38 (095) 853-81-35

© УАРМ, 2014  Усі права захищені